Apie mus

Mes esame NDX Group – privati investicinė holdingo bendrovė.

NDX Group investuoja į mažesnes vidutinio dydžio įmones Vidurio ir Rytų Europoje ir Skandinavijoje, siekdama paskatinti jų plėtrą įgyvendindama strategijas, nukreiptas į augimą ir aukščiausią veiklos efektyvumą.

Mes investuojame į įmones turinčias išskirtinių konkurencinių pranašumų ir siekiančias tapti savo rinkų lyderėmis. Mūsų nuomone, stipri vadovų komanda yra kertinis veiksnys lemiantis įmonės sėkmę. Kartu su įmonės vadovybe ir valdyba parengiame įmonės vertės kūrimo ir konkrečių veiksmų vidutinės-ilgos trukmės planus. Tuo pačiu mes siekiame užtikrinti, kad įmonė turėtų pakankamai išteklių savo strategijos įgyvendinimui ir kiekvienai situacijai ieškome optimalaus vertės kūrimo modelio.

Mūsų dabartinis portfelio turtas yra sukoncentruotas į vartojimo prekių ir paslaugų sektorių, kuriame mūsų komanda turi didelę patirtį, tinkamus įgūdžius ir pažintis.

NDX Group yra dėmesį sutelkusi į daugumos-kontrolės investicijas į įmones, kurių pajamos siekia 10-50 mln. eurų.

Apie NDX Group trumpai

Įsikūrusi Lietuvoje, Vilniuje

Investuoja į mažesnes vidutinio dydžio įmones

Investuoja į įmones Vidurio ir Rytų Europoje bei Skandinavijoje

Didelė sukaupta patirtis vartojimo prekių ir paslaugų sektoriuje